רחלי קוממי

רו"ח והערכות שווי
הצוות המוביל של פורום היועצים

בעלים של משרד רואי חשבון למתן ייעוץ חשבונאי, כלכלי ועסקי, המתמחה במתן חוות דעת לבתי משפט והערכות שווי של עסקים וחברות.

המשרד שם דגש על מתן שירות אישי המותאם לצרכי הלקוח, תוך הקפדה על עבודה איכותית, יסודית ומקצועית.

המשרד חבר בקבוצת אליוט ישראל, הכוללת משרדי רואי חשבון עצמאיים ואיכותיים וכן בקבוצה העולמית Alliott Group. במסגרת זו זוכה המשרד לתמיכה של מחלקות מקצועיות בתחומי מיסים, חשבונאות וביקורת ומאפשר גישה מהירה לידע בחו"ל.

שירותי ראיית חשבון – ליווי וייעוץ שוטף לעסקים בתחומי חשבונאות ומסים, הכנת דוחות שנתיים למס הכנסה, ביקורת דוחות כספיים של חברות וניהול חשבונות.

הערכות שווי כלכליות – אומדן שווי כלכלי לחברות ולעסקים, ייחוס עודף עלות (PPA) וביצוע בדיקות כדאיות של השקעה בפרויקטים.

חוות דעת רואה חשבון – מתן חוות דעת מומחה בתחום חשבונאי וכלכלי לגבי היקף כספי של נזק שנגרם או שצפוי להיגרם בעתיד.

עריכת דוחות כספיים – הכנת דוחות כספיים של חברות, לרבות על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם (IFRS) ובהתאם לתקנות ניירות ערך.

ציות ואכיפה בקופת גמל – יישום כללי הרגולציה הרבים בתחום קופות הגמל, ובכלל זה עקרונות ממשל תאגידי, מענה לפניות אגף שוק ההון במשרד האוצר, בקרות סוקס ואחריות על פניות ציבור.

בדיקות נאותות – בדיקות כלכליות וחשבונאיות של עסקים וחברות, לרבות לפני הנפקה או רכישה (Due Diligence).

חברות בדירקטוריונים – לרבות בדירקטוריון של חברה ציבורית וחברות בוועדת ביקורת.

דילוג לתוכן